Image

Osiguranje hitne medicinske skrbi na javnim okupljanjima
___________________

logo naslovna.fw

Specijalističko usavršavanje doktora medicine Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije

27.03.2018. godine Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije potpisao je Ugovor za bespovratna sredstva koja su mu dodijeljena u okviru Poziva Specijalističko usavršvanje doktora medicine koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa ''Učinkoviti ljudski potencijali''

KONTAKT - UPRAVA

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije
Ivana Mažuranića 28
HR - 23 000 ZADAR

call

Tel:+385 (0) 23 627 188
Fax:+385 (0) 23 627 185

Email info@zhmzz.hr
Web: www.zhmzz.hr

PISARNICA

„Elektronička kontaktna točka: pisarnica@zhmzz.hr

„Obavijest Ministarstva uprave Republike Hrvatske o provedbi Zaključka o službenom dopisivanju tijela državne uprave u neupravnim stvarima”

HZHM

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 150/08) Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o osnivanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu ("Narodne novine", broj 28/09)

NAČELA

Hrvatski zavod za hitnu medicinu provodi načela sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa hitnoj medicinskoj službi, podržavajući potrebu za specijaliziranim pristupom

CILJ

Cilj je Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu uspostavljanje jedinstvenog sustava hitne medicine na području Republike Hrvatske. Imajući na umu zahtjeve medicinske struke i dugogodišnje probleme oko uspostavljanja jedinstvenog sustava hitne medicine

AKTIVNOSTI

Hrvatski zavod za hitnu medicinu uz poslove iz članaka 138. i 139. Zakona o zdravstvenoj zaštiti obavlja sljedeće poslove:
– predlaže strategiju razvoja djelatnosti hitne medicine

MISIJA

Hrvatski zavod za hitnu medicinu je javna ustanova ustrojena za obavljanje djelatnosti hitne medicine. Zavod kao krovna zdravstvena ustanova, u stalnoj suradnji sa županijskim zavodima za hitnu medicinu

VIZIJA

Vizija je Zavoda ustrojavanje jedinstvenog sustava hitne medicine na području Republike Hrvatske, temeljenog na načelu sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa hitnoj medicinskoj službi