Zakon i ostali propisi

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj 100/18, 125/19)
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine broj 80/13, 137/13, 98/19)
 • Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine broj (85/06 150/0871/10 , 53/20)
 • Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 80/13, 15/18)
 • Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (Narodne novine 118/18)
 • Zakon o liječništvu (Narodne novine broj 121/03, 117/08)
 • Zakon o sestrinstvu (Narodne novine broj 121/03, 117/08, 57/11)
 • Zakon o zaštiti prava pacijenata (Narodne novine broj 169/04, 37/08)
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 , 42/20)
 • Zakon o radu (Narodne novine broj 93/14, 127/17, 98/19)
 • Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15)
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18)
 • Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (Službeni list Europske unije L 119)
 • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine broj 78/15, 102/19)
 • Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine broj 17/19)
 • Mreža hitne medicine (Narodne novine broj 49/16, 67/17)
 • Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (Narodne novine broj 71/16)
 • Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine (Narodne novine broj 71/16)
 • Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (Narodne novine broj 72/19)
 • Temeljeni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj ( 128/17, 47/18, 2/19, 123/19, 66/20)
 • Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (Narodne novine broj 29/2018, 35/2019, 78/2019, 92/2019, 56/20)

Ispis