Organizacija hitne medicine na javnim okupljanjima

Hitna medicinska skrb na javnim priredbama i drugim oblicima okupljanja- zakonodavni okvir

separator1
Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj 100/18) Članak 11. stavak 8.
Organizatori javnih priredbi i drugih oblika okupljanja obvezni su s obzirom na očekivani broj sudionika ili narav okupljanja osigurati prisutnost tima/timova hitne medicinske službe tijekom održavanja okupljanja te snositi troškove organizacije hitne medicinske službe.


Članak 142. Zavod za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba obavlja sljedeće poslove:
- osigurava hitnu medicinsku skrb na javnim priredbama i drugim oblicima okupljanja


Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine ( Narodne novine broj 71/16)

pravilnik 1


 PREUZMITE: ZAHTJEV ZA OSIGURANJE HITNE MEDICINSKE SKRBI NA JAVNIM PRIREDBAMA I DRUGIM OBLICIMA OKUPLJANJA


Ispis