Misija

Hrvatski zavod za hitnu medicinu je javna ustanova ustrojena za obavljanje djelatnosti hitne medicineseparator1
Zavod kao krovna zdravstvena ustanova, u stalnoj suradnji sa županijskim zavodima za hitnu medicinu i svim ostalim sudionicima u procesu zbrinjavanja hitnog pacijenta, osigurava provođenje mjera hitnog zdravstvenog zbrinjavanja, hitnog prijevoza oboljelih i ozlijeđenih osoba u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu te zdravstvenog zbrinjavanja za vrijeme prijevoza.
Kontinuiranim praćenjem indikatora rada, poštujući pravila struke i podržavajući potrebu za specijaliziranim pristupom, Zavod predlaže uvjete, organizaciju i način obavljanja hitne medicine u našoj zemlji s ciljem poboljšanja kvalitete pružanja hitne medicinske skrbi.

Ispis