Povjerenstvo za kvalitetu zdravstvene ustanove

Povjerenstvo za kvalitetu zdravstvene ustanove jest tijelo koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite te osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite.

separator1

Povjerenstvo za kvalitetu Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije obavlja sljedeće poslove:
 • Vodi registar Zavoda o umrlim pacijentima,
 • Vodi registar Zavoda o neželjenim ishodima liječenja sukladno aktima Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu,
 • Provodi kontrolu kvalitete medicinske dokumentacije Zavoda
 • Provodi aktivnosti vezano za uspostavu sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite
 • Provodi aktivnosti vezano za uspostavu sustava sigurnosti pacijenta
 • Procjenjuje ispunjavanje standarda kvalitete zdravstvene zaštite u pojedinim djelatnostima zdravstvene ustanove
 • Sudjeluje u vanjskim provjerama kvalitete
 • Provodi aktivnosti vezano za pripreme za akreditacijski postupak
 • Predlaže i sudjeluje u provedbi edukacije iz područja kvalitete zdravstvene zaštite i
 • Surađuje s ministarstvom nadležnim za zdravstvo u provedbi plana i programa mjera za osiguranje, unaprjeđenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite
Predsjednica dr. med. Petra Švenda koja je pomoćnica ravnatelja za kvalitetu.
Članovi povjerenstva:
 • Antonija Mišak Miletić, dr.med.
 • Branka Tomčić, dr. spec. epidemiologije
 • Danijel Sekula, dr. spec. pulmologije,
 • Petra Švenda, dr. med. 
 • Adela Matanov, dr. spec. psihijatrije

Ispis