Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije

Ivana Mažuranića 28

HR - 23 000 ZADAR

+385 (0) 23 627 188

+385 (0) 23 627 185

info@zhmzz.hr

www.zhmzz.hr

„Elektronička kontaktna točka: pisarnica@zhmzz.hr"

„Obavijest Ministarstva uprave Republike Hrvatske o provedbi Zaključka o službenom dopisivanju tijela državne uprave u neupravnim stvarima"

PRITUŽBE