Vizija

Vizija je Zavoda ustrojavanje jedinstvenog sustava hitne medicine na području Republike Hrvatske, temeljenog na načelu sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa hitnoj medicinskoj službi, što jamči bolju učinkovitost i kvalitetnije, dostupnije i ravnomjernije pružanje hitne medicinske skrbi za sve osobe na području Republike Hrvatske.
 

Ispis