Javna nabava

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Temeljem članka 80. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, 114/2022, dalje: Zakon) objavljuje se popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije iz članka 76. st. 2. točke 1. Zakona ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:

  1. Petar Jurica i Ivan Šimić, kao suvlasnici obrta VIRIBUS, proizvodnja PVC stolarije, Zadarska ulica 8b, 23420 Benkovac.

Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske/Registar ugovora


Dokumentacija 2024


Postupci javne nabave u tijeku

Sukladno članku 12. i 244. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), sve objave javne nabave robe i usluga za nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kn za nabavu radova od 500.000,00 kn objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Dokumentacija za nabavu te provedbu projektnih natječaja objavljena na ovoj stranici služi samo u informativne svrhe.


Ispis