Zaštita osobnih podataka

Dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj je stupila na snagu izravna primjena Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) – dalje: Uredba, kao i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/2018).

separator1


Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije u okviru pružanja medicinske zaštite obrađuje osobne podatke pacijenata. Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije osobne podatke prikuplja i obrađuje prvenstveno u svrhu pružanja zdravstvene skrbi i javnog interesa u području javnog zdravlja.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Mario Zrilić, mag.admin.sanit.

Adresa: Put Murvice 14/1, 23 000 Zadar

Kontakt telefon: 023/627-182

E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacijama i koje se prikupljanju. Ako se osobni podaci prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, ispitanik ima pravo biti informiran o odgovarajućim zaštitnim mjerama u skladu s člankom 46. Uredbe koje se odnose na prijenos. Voditelj obrade osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve dodatne kopije koje zatraži ispitanik voditelj obrade može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Ako ispitanik podnese zahtjev elektroničkim putem te osim ako ispitanik zatraži drukčije, informacije se pružaju u uobičajenom elektroničkom obliku. Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave. Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od uvjetna iz čl. 17. Uredbe. Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjen jedan od uvjeta iz čl. 18. Uredbe.

 


Ispis