Stručno vijeće

Stručno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije je savjetodavno tijelo ravnatelja/ice.

separator1

Stručno vijeće obavlja sljedeće poslove:

  • raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada ustanove
  • predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti ustanove
  • predlaže mjere za unapređenje kvalitete rada u ustanovi
  • predlaže stručne temelje programa rada i razvoja zdravstvene ustanove
  • daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge u svezi organizacije rada i uvjeta za razvoj zdravstvene djelatnosti
  • predlaže ravnatelju i Upravnom vijeću usklađenje stručnog rada zdravstvene ustanove s financijskim mogućnostima
  • predlaže specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika te stručno usavršavanje iz područja uže specijalnosti zdravstvenih radnika za potrebe ustanove
  • predlaže Upravnom vijeću obavljanje poslova zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena u slučajevima od posebnog interesa za građane i rad zdravstvene ustanove
  • skrbi o provedbi unutarnjeg nadzora nad stručnim radom zdravstvenih radnika ustanove
  • obavlja i druge poslove propisane Statutom
Mandat članova Stručnog vijeća traje četiri godine.
Stručno vijeće sastaje se najmanje jednom u 30 dana.
Stručno vijeće o svom radu vodi zapisnik, a svoje pismene prijedloge dostavlja ravnatelju/ici i Upravnom vijeću Zavoda.
separator2
 
Članovi Stručnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije:
 

Predsjednik Stručnog povjerenstva:
Ive Miletić, bacc.med.techn.

Članovi stručnog vijeća:

- Dijana Bušljeta, bacc. med. techn., glavna sestra Zavoda, članica SV-a;
- Grozdana Babić, mag. med. techn., članica SV-a;
- Luca Milka Troskot, med. sestra, voditeljica Ispostave Zadar, članica SV-a;
- Maja Pavelić, med. sestra, voditeljica ispostave Biograd, članica SV-a;,
- Paulo Tarokić, bacc.med.techn., voditelj ispostave Preko, član SV-a;
- Marko Begović, med. techn., voditelj Ispostave Starigrad, član SV-a;
- Tanja Dragaš, bacc. med. techn., voditeljica Ispostave Posedarje, članica SV-a;
- Kristina Perinić, bacc.med.techn., voditeljica Ispostave Nin, članica SV-a;
- Marin Stulić, med. techn., voditelj Ispostave Pag, član SV-a;
- Ana Buljat, bacc. med. techn., voditeljica Ispostave Benkovac, članica SV-a;
- Antonio Filipin, med. tehničar, voditelj ispostave Gračac, član SV-a;
- Marina Gulan, med. sestra, voditeljica MPDJ, članica SV-a

 

Dosadašnji predsjednici Stručnog vijeća Zavoda:

2011. - 2012. - Nives Pavić, dr. med.
2012. - 2014. - Zlatko Kožar, dr. med.
2014. - 2015. - Oliver Jurić, dr. med.
2015. - 2016. - Antonija Mišak ,dr.med
2016. - 2017. - Josip Penavić, dr.med.
2017. - 2019. - Martin Nonković, dr. med.
2019. - 2020. - Marcela Bašić, dr.med.
2020. - 2021. – Mladen Oluić, dr.med.
2021. - 2023. – Damir Kruško, dr.med.


Ispis