Etičko povjerenstvo

Etičko povjerenstvo Zavoda jest tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti Zavoda na načelima medicinske etike i deontologije.

separator1

Etičko povjerenstvo Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije obavlja sljedeće poslove:

 • prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju   
 • djelatnosti Zavoda
 • odobrava znanstvena istraživanja u Zavodu
 • nadzire   uzimanje   dijelova   ljudskog   tijela   nakon   obdukcije  u   medicinske  i
 • znanstveno-nastavne svrhe,
 • rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti Zavoda.

Članovi povjerenstva:

 • Paula Georgev, dr. med., predsjednica Povjerenstva
 • Slavica Balgavi, med. sestra, članica Povjerenstva
 • Slavica Marčina, med. sestra, članica Povjerenstva
 • Mario Zrilić, mag. admin. sanit., član Povjerenstva
 • don Srećko Petrov, član Povjerenstva

 


Ispis