Obavijest o nedostupnosti broj 194

Zbog rada na sustavu nije moguće kontaktirati medicinsko prijavno-dojavnu jedinicu (194) Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije. Stoga obavještavamo sve građane da nazovu broj 112 koji će ih preusmjeriti na Zavod za hitnu medicinu.


Ispis