Obavijest o početku projekta „Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije“

Projektom „Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije“ osigurana su sredstva za specijalističkog usavršavanja jednog doktora hitne medicine tj. jedne nove specijalizacije primarne zdravstvene zaštite. Za provedbu ovog projekta Zavodu će se dodijeliti bespovratna sredstva u iznosu od 224.004,27 EUR. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 5. rujna 2023. godine.

Glavni cilj ovog projekta je specijalizacija doktora hitne medicine kako bi se dodatno jačala snaga koju Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije ima za održavanje visoke razine zdravstvenih usluga te još bolji pristup visokokvalitetnim uslugama povećanjem broja specijalizacija iz hitne medicine na primarnoj razini zdravstvene zaštite. Time će korisnicima zdravstvenih usluga biti osigurana visokokvalitetna, dostupnija i ravnomjernija hitna medicinska skrb na području Zadarske županije, koje obuhvaća i velika ruralna područja.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine u zdravstvenim ustanovama osigurava se prema Odluci o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, medicine rada i sporta, hitne medicine, oftalmologije i optometrije, opće interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije kliničke radiologije, epidemiologije, školske i adolescentne medicine i kliničke mikrobiologije, financijskim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. od 3. svibnja 2022. godine.

Projekt se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost 2021.-2026. Glavni je cilj ovog mehanizma ublažiti gospodarske i socijalne posljedice pandemije koronavirusa i učiniti europska gospodarstva i društva održivijima, otpornijima i spremnijima za izazove i prilike koje donosi budućnost.

Nositelj projekta je Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije. Razdoblje provedbe je od 1. travnja 2023. godine do 1. prosinca 2028. godine.

Agencija ZADRA NOVA kao regionalni koordinator pruža tehničku pomoć u provedbi projekta. Angažman Agencije na projektu omogućio je projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelja i partnere.